Historie

2008 – převzetí společnosti Logarex, přejmenování na Kern Mohelnice a.s.
2009 – počátek montáže dílů pro automobilový průmysl.
2010 – montáž prvního kompletního světlometu.
2011 – společnost byla certifikována dle ISO norem.
2012 – výstavba nové administrativní, výrobní a skladové haly v Moravičanech.
2013 – prudký rozvoj společnosti, nárůst lidských kapacit a zdrojů.
2014 – relokace projektu BMW do společnosti Logaritma a.s.
2015 – zakoupení prostor v Rýmařově a zavedení dalšího výrobního závodu.
2016 – získání certifikace CCC pro dodávky na čínský trh.
2017 – nový zákazník pro energetický průmysl – skupina ABB.
2018 – vybudování parkoviště v Moravičanech.
2018 – rozšíření druhého výrobního programu o další významné obchodní partnery a rozšíření působnosti na německý trh.
2019 – Od 1. 6. 2019 změnila naše společnost právní formu, konkrétně z Logaritma a.s. na Logaritma s.r.o.

Historie názvu společnosti Logaritma je velmi bohatá a sahá až do období po druhé světové válce, po které byla v Mohelnici založena panem Jaroslavem Šinclem společnost Logaritma, která se specializovala na výrobu logaritmických pravítek. V období 50. let však byla  činnost této společnosti násilně ukončena.

V roce 2008 byla panem Petrem Kubou založena společnost KERN Mohelnice a.s., která se zaměřovala na montáž drobných dílů pro automobilový průmysl. Své podnikání společnost KERN Mohelnice a.s. zahájila v původních prostorech společnosti Logaritma, patřící panu Jaroslavu Šinclovi. Především z tohoto důvodu a také po vzájemné dohodě mezi panem Petrem Kubou a panem Jaroslavem Šinclem proběhla o necelý rok později změna názvu společnosti KERN Mohelnice a.s. na Logaritma a.s., přičemž výrobní program společnosti zůstal stejný.

V průběhu dalších let a také díky vysoké kvalitě a prudkému progresu se společnost rozrostla natolik, že bylo nutné hledat další výrobní prostory pro rozvoj společnosti, neboť ty stávající v Mohelnici již nebyly dostačující. Volba padla na nedaleké Moravičany, kde byly v roce 2011 zakoupeny prostory bývalé továrny pana Kratochvíla v Moravičanech. Tato továrna původně sloužila na výrobu dřevěných párátek, kolíčků a kopyt pro společnost Baťa. Ze zchátralé budovy se díky dotacím Evropské Unie podařilo vybudovat moderní výrobní závod s vlastními skladovými prostorami a logistickým zajištěním. Postupem času se společnost propracovala přes montáž složitějších dílců, které podléhají náročnému dekorativnímu posuzovaní, až ke kompletaci celých světlometů.

Back to top