ISO 9001:2008 periodický audit v r. 2017

25.10.2017 proběhl úspěšně periodický audit s vedoucím auditorem panem Vlastimilem Pejčochem, jež zastupuje certifikační společnost DNV GL Business Assurance B.V. se sídlem v ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS.

Audit je prováděn jako formální součást certifikačního procesu s cílem získat nebo udržet certifikaci systému řízení. Hlavním cílem auditu systému řízení je určit shodu systému řízení s normou a také vyhodnotit účinnost systému řízení z pohledu, zda je organizace Logaritma a.s. schopna dosáhnout určených cílů a naplňovat platné zákonné, regulační a smluvní požadavky. To se naší firmě stejně jako v minulých letech povedlo prokázat a naše společnost úspěšně prošla auditem bez zjištěné neshody a certifikát zůstává v platnosti. Na základě auditovaného vzorku je systém řízení považován za efektivní a v souladu s požadavky normy.

Back to top